Banka Intesa Sanpaolo

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
07.04.2023 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi Triglav, 4. nadstropje v Banki Intesa Sanpaolo, Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2022 in k poročilu i odnosu do povezanih oseb. Poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022 ter razkritje prejemkov članov uprave in nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.