Banka Intesa Sanpaolo

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
07.04.2023 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi Triglav, 4. nadstropje v Banki Intesa Sanpaolo, Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2022 in k poročilu i odnosu do povezanih oseb. Poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022 ter razkritje prejemkov članov uprave in nadzornega sveta.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.