UNICREDIT BANKA SLOVENIJA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.03.2023 - 13:30
Naslov: 
v prostorih UniCredit Banka Slovenije, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Temelji poslovne politike in načrt razvoja za leto 2023. Poročilo nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2022. Letno poročilo o notranjem revidiranju banke za leto 2022. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Sprejem politik izbora kandidatov uporabljanega organa banke. Razno.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.