ILANA, svetovanje in investiranje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
10.10.2022 - 14:00
Naslov: 
v pritličju poslovne stavbe Iskra, Stegne 21 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprememba statuta družbe Ilana d.d. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ilana d.d. za poslovno leto 2021, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2021, seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta v letu 2021, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svet družbe za leto 2021, odločanje o pokrivanju izgube. Seznanitev skupščine z napredkom projekta IPB (Industrijski Park Beograd).

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.