TERME DOBRNA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.10.2022 - 09:00
Naslov: 
v konferenčni sobi VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 DOBRNA.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2021, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2021 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za poslovna leta od 2022 - 2024. Volitve članov nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.