KOVINASTROJ GASTRONOM

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.09.2022 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2022.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.