HRAM HOLDING, finančna družba

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.09.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.