MLINOTEST Živilska industrija

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.08.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Mlinotest Tovarniška 14 v Ajdovščini.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.