ŽELEZAR ŠTORE D.P.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.08.2022 - 09:00
Naslov: 
v prostorih Kulturnega doma v Štorah, Cesta XIV. Divizije 15, 3320 Štore.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila 2021 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih uprave in nadzornega sveta. Predlog dodatnega plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2021. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. RAZŠIRITEV: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.