ELEKTROOPTIKA, poslovne storitve, d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
10.08.2022 - 12:00
Naslov: 
v notarski pisarni Barbare Andrič Velkovrh, Slovenska cesta 56, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2021, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.