ŽIMA tovarna ščetk

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.08.2022 - 08:00
Naslov: 
v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o. na naslovu Leskovškova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. Imenovanje člana nadzornega sveta zaradi izteka mandata. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.