TALUM B družba za upravljanje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.08.2022 - 12:30
Naslov: 
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1. Odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2021 ter podelitev razrešnice po 294 členu ZGD-1. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in izvolitev nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.