Deželna banka Slovenije

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.05.2022 - 09:00
Naslov: 
v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2021, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2021, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2021. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta. Izvolitev člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 2022–2026.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.