Tekol

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
26.05.2022 - 11:00
Naslov: 
v prostorih sedeža družbe v Mariboru sedeža družbe v Mariboru, Ul. Pohorskega bataljona 14.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2021, pisnega poročila nadzornega sveta letnem poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.