THERMANA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.05.2022 - 10:00
Naslov: 
v veliki sejni sobi Hotela Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6 v Laškem.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2021 z revizijskim mnenjem in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2022 do 2024.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.