ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.05.2022 - 11:00
Naslov: 
v Stari mestni elektrarni (SMEEL), Slomškova ulica 11, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024, seznanitev o imenovanju člana NS - predstavnika delavcev

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.