DP JUB delniška družba pooblaščenka

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.05.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Skupščini se predstavi letno poročilo družbe, revizijsko poročilo in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, hkrati skupščina ugotovi in odloča o uporabi bilančnega dobička ter odloča o podelitvi razrešnice Direktorju in Nadzornemu svetu družbe. Delničarje se tudi seznani z informacijo direktorja o dosedanjem poslovanju družbe v letu 2022. Seznanitev s čisto izgubo v poslovnem letu 2021 in njenem pokritju. Predlog sklepov o ugotovitvi bilančnega dobička. Odločanje o razrešnici Direktorju. Odločanje o razrešnici Nadzornemu svetu. Soglasje skupščine za pridobitev delnic družbe DP JUB d.d. Odločanje o predlogu sprememb besedila »Statuta družbe pooblaščenke JUB d.d., Ljubljana«.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.