Veplas

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.02.2022 - 09:00
Naslov: 
v prostorih družbe Cesta Simona Jenka 11 v Velenju.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala z izdajo nove emisije delnic družbe. Spremembe in dopolnitve statuta. Sprejem čistopisa statuta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.