AGIS TECHNOLOGIES

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.01.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu notarja Andreja Šoemna s Ptuja, na naslovu Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe AGIS TECHNOLOGIES d.d. skupaj z revizorjevim poročilom in mnenjem s pridržkom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2021. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.