Projektivni biro Velenje

NatisniNatisni

Matična številka: 5066263000
 

Datum skupščine: 
07.12.2021 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s pogodbami, sklenjenimi v letu 2019 in 2020 med Projektivni biro Velenje d. d. in BA projekt d.o.o. in prejetimi računi v istem obdobju od istega podjetja ter podaja poročila direktorja družbe o plačilih, ki so bila izvedena na podlagi teh pogodb ter razliki, ki je ostala družbi Projektivni biro Velenje d. d. Sprejetje predloga za vložitev odškodninske tožbe zoper vse člane nadzornega sveta (Božič Janez, Lokan Uroš in Božič Martin) in direktorja družbe (Božič Andrej), ter imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožbe. Seznanitev skupščine s posebnim revizijskim poročilom.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.