Frizarti, družba za upravljanje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
01.12.2021 - 13:00
Naslov: 
v pisarni notarja Petra Mezeta, Stara Vrhnika 4.a, Vrhnika.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, poročilom o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta v letu 2020 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti. Ugotovitev in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.