Javna razsvetljava

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.11.2021 - 09:00
Naslov: 
v pisarni notarja Mihe Tratnika, na naslovu Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov uprave in članov nadzornega sveta v letu 2020, odločanje o bilančnem dobičku ter odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.