H & R ,družba za upravljanje z naložbami

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
26.10.2021 - 11:00
Naslov: 
v veliki sejni sobi Atena (1. nadstropje) Odvetniške pisarne Jadek Pensa odvetniška družba d.o.o., Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2019 vključno s prejemki upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi. Seznanitev skupščine z letnim poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2020 vključno s prejemki upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi. Plačila upravnega odbora družbe H & R.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.