CPK

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
01.10.2021 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe Reška cesta 47, Hrpelje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila za leto 2019, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2019. Predstavitev letnega poročila za leto 2020 in konsolidiranega letnega poročila za leto 2020, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2020. Imenovanje pooblaščenega revizorja. Spremembe statuta družbe. Odstop člana upravnega odbora in imenovanje člana upravnega odbora. Aneks k pogodbi o zaposlitvi predsednika upravnega odbora.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.