VGP Kranj

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.09.2021 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe VGP, Kranj Ulica Mirka Vadnava 5 v Kranju.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2020 ter poročilom Nadzornega sveta družbe in mnenjem NS k revizijskem poročilu za leto 2020. Imenovanje članov nadzornega sveta za prihodnji mandat. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.