TBJ

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.09.2021 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe TBJ – Tehnično biro Jesenica, Ulica Borisa Kidriča 41, Jesenice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2020 ter poročilom Nadzornega sveta družbe. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.