SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
11.08.2021 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom skupine SŽ ŽGP za leto 2020 in družbe SŽ – ŽGP ljubljana d.d., vključno z seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, predlogom uporabe bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.