KD d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
09.08.2021 - 09:30
Naslov: 
na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2020.Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Imenovanje članov upravnega odbora.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.