AMZS

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
03.08.2021 - 10:00
Naslov: 
v sejni dvorani AMZS d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. za leto 2020, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020. Imenovanje revizorja. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev. Predstavitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.