IGMAT, Inštitut za gradbene materiale

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.07.2021 - 15:00
Naslov: 
v sejni sobi Igmat d.d., Zadobrovška c.4, 1260 Ljubljana - Polje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Razno.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.