TALUM B, družba za upravljanje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
22.07.2021 - 12:30
Naslov: 
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2020 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2020 in podelitev razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.