KS NALOŽBE finančne naložbe

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
22.07.2021 - 11:00
Naslov: 
na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice. Spremembe statuta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.