TEKSTIL

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
21.07.2021 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Letališka cesta 34 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za leto 2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.