DELAVSKA HRANILNICA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
10.06.2021 - 10:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, na naslovu Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. . Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024. . Predlog nagrade članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2020. . Izvolitev člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Spremembe in dopolnitve Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členih 15., 18., 24., 28. in 40. Določitev plačil članom nadzornega sveta. Poročilo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.