Zavarovalnica Triglav

NatisniNatisni

Nasprotni predlog o delitvi bilančnega dobička VZMD in mnenje uprave z dne 30.04.2021 objavljeno na Ajpesu objavo 5072972 si lahko ogledate TUKAJ.

Datum skupščine: 
25.05.2021 - 09:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič in s potekom mandata članom Nadzornega sveta ter imenovanje novih članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.