Sava

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.05.2021 - 13:00
Naslov: 
v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice. Imenovanje revizorja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.