Sava

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.05.2021 - 13:00
Naslov: 
v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice. Imenovanje revizorja.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.