Predilnica Litija holding

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.04.2021 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1 v Litiji.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za leto 2020 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d za leto 2020 in poročilom Upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila Predilnice Litija holding d.d. za leto 2020 in revidiranega uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d za leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in seznanitev skupščine z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnemu odboru in izvršnemu direktorju. Imenovanje članov upravnega odbora. Imenovanje revizorja za leto 2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.