Salus, Ljubljana

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.04.2021 - 16:00
Naslov: 
v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., sedežem Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Odločitev uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2020; Odločitev plačilu članom nadzornega sveta za leto 2020; Odločitev določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.