UNICREDIT BANKA SLOVENIJA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.04.2021 - 14:00
Naslov: 
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Temelji poslovne politike in načrt razvoja za leto 2021. Poročilo nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2020 letno poročilo o notranjem revidiranju banke za leto 2020. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Razno.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.