CVS MOBILE, informacijske rešitve

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.03.2021 - 08:00
Naslov: 
na sedežu družbe Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Razveljavitev sklepa številka III. Skupščine z dne 20.11.2020. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za 2019 ter sklep o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Vprašanja in pobude delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.