Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
26.01.2021 - 11:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih A1 Maribor, Vita Kraigherja 3, Maribor.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala. Razno

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.