CREINA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.01.2021 - 14:00
Naslov: 
na sedežu družba Ulica Mirka Vadnova 8 v Kranju.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom. Pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prihodki Uprave in nadzornega sveta v letu 2019. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Nagrada članom nadzornega sveta. Imenovanje NS družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.