Hranilnica LON

NatisniNatisni

Poteka kot virtualna skupščina na spletnem naslovu: https://skupscine.ixtlan.si/Lon/skupscina.html 

Objava AJPES z dne 04.12.2020 objava 4931827

Datum skupščine: 
14.12.2020 - 15:00
Naslov: 
poteka kot virtualna skupščina skladno s spremembo z dne 04.12.2020.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala (10.člen statuta). Čistopis statuta. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Skupščina se seznani z odstopom Iga Grudna z dne 06.10.2020 zaradi nastopa funkcije člana uprave in na njegovo mesto za dobo petih let imenuje Milana Zaletela. Odpokliče se Miha Šlambergerja iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje Tiborja Šimonko ža člana NS za dobo 5 let. Odpokliče se Toneta Ropa iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje dr. Matjaža Novaka za člana NS za dobo 5 let. Skupščina pooblašča notarja Vojka Pintarja, da izdela čistopis Statuta Hranilnice Lon v skladu s sprejetimi sklepi na skupščini.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.