Elektromontaža

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
09.12.2020 - 11:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih družbe Zaloška cesta 141, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2019. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.