METALKA ZASTOPSTVA HOLDING

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
01.12.2020 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe v 3. nadstropju, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Sprememba statuta zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Seznanitev skupščine z imenovanjem novega člana nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.