Kemofarmacija

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
25.11.2020 - 12:00
Naslov: 
v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2020. Razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice Upravi ter Nadzornemu svetu. Ugotovitev in odprava napake pri zapisu vrste zastopnika družbe v sodno/poslovnem registru.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.