Trio, Tržič

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.11.2020 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Mlaka 10 v Tržiču.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019 in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov upravnega odbora za leto 2019. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravnemu odboru za leto 2019. Razno.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.