Nika Brežice

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.11.2020 - 13:00
Naslov: 
v notarski pisarni Andreja Doklerja, Maistrova 2, Brežice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Imenovanje revizorja. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2018. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2018. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2019. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2019. Sprememba sedeža. Sprememba statuta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.