Kompas Bled, turistično podjetje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
21.10.2020 - 12:00
Naslov: 
v hotelu Lovec, Ljubljanska cesta 6, 4260 BIed.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, Sprejetje sklepa o pokritju izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Poslovni plan družbe za leto 2020. Volitve članov Nadzornega sveta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.