KORONA inženiring

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.10.2020 - 12:00
Naslov: 
v pisarni notarke Barbare Andrič Velkavrh, Slovenska cesta 56, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev in sprejem letnega poročila družba za leto 2019. Uporaba bilančnega dobička. Odločanje o razrešnici upravnemu odboru.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.