Kogast Grosuplje

NatisniNatisni

Nasprotni predlog o delitvi bilančnega dobička objava Ajpes z dne 30.09.2020 objava 4857510 za ogled pritisni TUKAJ.

Datum skupščine: 
20.10.2020 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe Adamičeva ulica 36, Grosuplje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.